FESTIVALIST

Rahvuskultuuride päevad on ellu kutsutud eesmärgiga tuua kokku Tallinna rahvusvähemused ja näidata, kui mitmekülgne ja huvitav on erinevate siin elavate rahvaste kultuur. 

 

Rahvuskultuuride päevad annavad igas vanuses huvilistele võimaluse kogeda meid ümbritsevaid kultuure läbi toidu, tantsu, keele, muusika, kunsti ja palju muu. 

 

Üritused toimuvad Tallinna eri paigus – kultuurikeskustest raamatukogudeni ja Raekoja platsist botaanikaaiani ning need on valdavalt tasuta. 24. septembril tähistatakse Eestis rahvusvähemuste ehk rahvuste päeva. 

 

Alates 2015. aastast on sel puhul korraldatud erinevaid sündmusti septembrikuus ka Tallinnas. Tallinna suuremad rahvusgrupid on venelased, ukrainlased, valgevenelased, soomlased, juudid ja tatarlased, aga siin elab ka sadu Läti, Leedu, Saksamaa, Itaalia, Rootsi ja teiste riikide kodanikke. 

 

Kultuuride paljusus muudab linna kultuurimaastiku mitmekesisemaks ning rikkamaks kõigile linna elanikele.